Sinterklaas-tijd! Leuk of stressvol? 

Het is zaterdagochtend en Sint komt aan. Veel mensen, harde muziek, veel geuren en kleuren, mensen die dicht tegen je aan staan, die schreeuwen en roepen, tijdsdruk en wachten. En vervolgens is er ook nog DE SINT. 

Voor het hooggevoelige kind zijn dit allemaal prikkels die tegelijk binnenkomen en welke onbewust worden geanalyseerd: Is het veilig? Wat gebeurt er? Komt hij wel? Ben ik lief geweest? Wordt er iets van mij verwacht? Stel ik niemand teleur? Het koppie raakt vol! De vele indrukken die verwerkt moeten worden zorgen ervoor dat het kind overprikkeld raakt en wat vaak zorgt voor woede of huilen.  

Hoe kan je je kind hierbij helpen? 

·        Vertel je kind wat het kan verwachten. 

·        Vraag waar hij/zij de intocht wil zien? 

·        Zorg voor extra rust en ontspanning in deze tijd. 

·        Maak een kalender om schoen te zetten en af te tellen naar pakjesavond. 

·        Kijk zelf met Sinterklaas journaal mee en praat erover. 

·        Kijk en luister naar de grenzen die je kind aangeeft: geen handje geven aan Sinterklaas, helemaal prima. 

Verschil ADHD en HSP

Hoe zit dat nu?

Een hoogsensitief kind dat overprikkeld is, laat gedrag laat zien dat sterk lijkt op dat van een kind met AD(H)D.

Om de verschillen te zien kijk ik naar hoe een kind in ontspannen toestand is.

Een kind met AD(H)D is, ook als het ontspannen is, doorgaans impulsief, hyperactief en snel afgeleid.

Een hoogsensitief kind daarentegen, is als het ontspannen is, weloverwogen in zijn beslissingen, kan zich prima organiseren, is oplettend en niet hyperactief. 

 
Andere verschillen zijn:

  1. In het algemeen is iemand met ADHD chaotischer dan iemand die HSP is. Ze zijn bijvoorbeeld beiden creatief, maar bij een HSP'er is deze creativiteit gerichter.

  2. HSP 's hebben een intensere en verwerking, waardoor ze vaak meer tijd nodig hebben om dingen te verwerken. Ze leren dan ook vaak langzaam, maar grondig. Iemand met ADHD leert juist snel en meer globaal.

  3. Iemand die HSP is heeft eerder de neiging om te pauzeren en te reflecteren, voordat er gehandeld wordt. Terwijl iemand met ADHD vaker impulsief is en ergens ingaat zonder na denken. 

Hoogbegaafdheid = anders leren.

Vaak wordt hoogbegaafdheid niet herkend in de klas. Het kind laat namelijk vaak gedrag zien als: onoplettendheid, bewegelijkheid, onderpresteren en geen aansluiting bij klasgenoten. Vaak vinden ze school saai en herhalen van lesstof is helemaal niet om door te komen. Hierdoor wordt het kind eerder als lastig en vervelend gezien of er wordt gedacht dat het kind niet kan meekomen met de lesstof. 

Hoogbegaafde kinderen leren namelijk op een andere manier (topdown).  


Top-down denken betekent dat je eerst het geheel moet ziet en daarna pas de delen.  Top-down denkers gaan niet graag aan de slag als ze geen goede reden zien om dat te doen.Op deze manier snapt een kind welke onderliggende kennis en vaardigheden geleerd moeten worden om daar te komen en waarom het dus nuttig is om bepaalde kennis op te doen of een vaardigheid te oefenen. Dit versterkt de motivatie enorm en vergroot de kans dat informatie ook daadwerkelijk wordt opgeslagen. 


Het is dus belangrijk om, voordat de les begint, het leerdoel te benoemen. 

De leerstof  op school werkt vanuit het principe bottom up: het steeds toevoegen van puzzelstukjes van informatie totdat er uiteindelijk een geheel ontstaat.

Het stampen van rijtjes of tafels is voor hoogbegaafde mensen dan ook niet te doen. "Waarom zal ik uit mijn hoofd leren dat 6X3=18 is. Ik kan het toch ook uitrekenen.

Hoe weet je dat je kind eenzaam is.

Als je je eenzaam voelt, mis je verbinding met anderen. Iedereen voelt zich wel eens alleen maar als je je lange tijd eenzaam voelt ga je dit in je hele lichaam merken.

Vaak zijn er lichamelijke kenmerken zoals: moeheid, weinig weerstand, weinig eetlust, onverzorgd uiterlijk. Psychische kenmerken zoals: negatief zelfbeeld, boosheid en verdrietig. Gedragsmatige kenmerken zoals: teruggetrokken, claim gedrag en verslavingsgevoelig. 
Als je dit gedrag herkent bij iemand of bij jezelf trek dan aan de bel! En ga in gesprek!