De Kinderen Scheiden Mee

 "Ik heb zo een vreselijke buikpijn, vanavond is de eind musical van groep 8 en mijn moeder wil niet naast mijn vader zitten. Naar wie loop ik als eerste toe als de musical over is? Zou mijn moeder boos worden als ik eerst naar mijn vader loop?"

"De Kinderen Scheiden Mee" is ontwikkeld voor kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) met een scheiding.  Het programma De Kinderen Scheiden Mee helpt kinderen beter te begrijpen en te aanvaarden wat er speelt tijdens en na een scheiding. Het biedt hen houvast voor de nieuwe situatie. 

Tijdens de sessies besteed  ik aan de hand van creatieve werkvormen aandacht aan:

  • Het op gang brengen van de verwerking.
  • Het uitten van gevoelens.
  • Het vergroten van het probleemoplossend vermogen.
  • Het vergroten van het inzicht in de scheidingssituatie.
  • Het herkennen van eigen kracht en kwaliteiten.

 

Aan het eind van het programma:

  • Begrijpen de kinderen beter hun gevoelens, kunnen ze er makkelijker over praten en ze leren hoe ze er mee om te gaan. 
  • Krijgen de kinderen handvatten om met de situatie om te gaan. 
  • Hebben we een begin gemaakt met de verwerking. 
  • Krijgen ouders meer inzicht in wat de scheiding betekent voor de kinderen en krijgen daarbij handvatten hoe om te gaan met de emoties van de kinderen en de praktische zaken (kan als basis voor ouderplan dienen). 

Het programma wordt als preventieve interventie aanbevolen vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Voor mediation en advies over o.a. financien verwijs ik door naar het team van mediators en advocaat-mediators van Kindvriendelijk Scheiden. 
Herenstraat 73A, in Bussum www.kindvriendelijkscheiden.nu